Duta_besar_indonesia_untuk_jepang_bp
Bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Jepang bp. Yusron Izha Mahendra beserta lokal staf kedutaan dan Persatuan Pelajar Indonesia di Kantor Kedutaan Besar Indonesia di Jepang